Zaštita podataka o ličnosti

Sigurnost i zaštita Vaših podataka o ličnosti veoma nam je važna i želimo Vam pružiti jasne, transparentne i što detaljnije informacije o obradi Vaših podataka o ličnosti na internet stranici .
https://aza.rs .
Za zaštitu podataka o ličnosti kupaca na internet stranici www.aza.rs odgovoran je vlasnik i pružalac usluga: D.O.O.”AZA”, Stari Ledinci, Ulica VukaKaradžića 16, MB:08721165, PIB:100639765

Vaši podaci prilikom kupovine

Koje podatke o ličnosti tražimo za ostvarivanje procesa kupovine?

Ukoliko ostvarujete kupovinu na internet stranici www.aza.rs, od Vas zahtevamo Vaše puno ime i prezime, državu, ulicu, grad, poštanski broj, telefon, kao i e-mail adresu

Kako i zašto te podatke o ličnosti obrađujemo?

Izvršavanje kupovine zapravo je sklapanje kupoprodajnog ugovora na daljinu između kupca i prodavca, a sve u skladu sa Zakonom, pa navedene podatke o ličnosti čuvamo u našem e-Commerce programskom sistemu i obrađujemo isključivo u svrhu izvršavanja ugovora, samo dokle je to neophodno.

Ko ima uvid u vaše podatke o ličnosti i zašto?

U ime D.O.O.”AZA”, Stari Ledinci, Ulica VukaKaradžića 16, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za izvršenje ugovora na daljinu.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Van nužnog procesa izvršavanja kupoprodajnog ugovora, Vaše podatke o ličnosti ne prenosimo i ne delimo sa trećim stranama.

Na koje razdoblje se lični podaci pohranjuju i obrađuju?

Vaše podatke o ličnosti čuvamo na razdoblje određeno važećim zakonskim i podzakonskim aktima, ali se ti podaci neće obrađivati u druge svrhe.

Imate pravo na informacije o obradi Vaših podataka o ličnosti

Na Vaš zahtev ćemo Vas izvestiti kako se obrađuju lični podaci o Vama i koji su to tačno podaci.

Imate pravo na izmenu, brisanje ili ograničavanje obrade podataka o ličnosti.
Takođe, imate pravo dobiti na uvid podatke koje ste nam dali u strukturiranom i čitljivom formatu.

Dužni smo na Vaš zahtev odgovoriti u roku od 30 dana od datuma prijema.

Za sva dodatna pitanja možete nas konkaktirati na mejl aza@eunet.rs

Sigurnost

Prodavac preduzima sve potrebne mere kako bi na vlastitim web stranicama korisnički podaci bili zaštićeni.

Poverljivi podaci zaštićeni su i online i offline.

Ako formulari zahtevaju poverljive podatke, ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL).

Internetski pretraživači (browseri) poput Internet Explorera, Google Chromea ili Firefoxa ikonom katanca označavaju zaštićenost stranica.

Ukoliko je katanac na ikoni zatvoren, nalazite se na zaštićenoj stranici.

Obaveštenje o promenama

Ako Prodavac odluči promeniti pravila o poštovanju privatnosti, obaveštenje o tome će objaviti na naslovnoj web stranici.

Kupac će uvek biti upoznat sa podacima koje prikuplja Prodavac, sa načinima na koje Prodavac koristi prikupljene podatke, kao i pod kojim uslovima otkriva podatke o ličnosti.

Ako u bilo kojem trenutku podatke o ličnosti Kupca Prodavac odluči iskoristiti na drugačiji način od navedenog u vreme kad su oni dobijeni, Kupac će biti obavešten e-mailom.

Kupac će moći odobriti ili odbiti korištenje podataka na novi način.

Izjava o sigurnosti / zaštiti poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.